HD og AD resultater

Begger resultater foreligger nå pr email.

Resultatet for HD viser status B og for AD ble resultatet en C.

C tilsvarer svak Albue Dysplasi. C er den laveste graden det tillates å benytte til avl. Det er ingen bruks begrensninger. C fremkommer kun på høyre albue. Det kan ikke utelukkes at det kan ha oppstått noe da Akira var 6-7 måneder. Hun fikk los på ei katt og hoppa ned fra en 1 meter høy mur. Nedenfor var det is og hun gled under landing (spagat?) og jeg kunne også høre et hyl fra henne.

Vel, vel, resultatene er nå det det er. Akira byttes aldri i livet mot en A- status. Til det er hun en altfor hærlig hund på alle måter; lærevillig, spontan, rolig og et gemytt som rett og slett er fantastisk!

One thought on “HD og AD resultater”

  1. Helt supert at resultatene er positive! 🙂 Og nei, ikke bytte bort godjenta, hun er herlig! 🙂

Comments are closed.